EU förnyar regelverk för lobbyregister

publicerad 24 maj 2021

EU-institutionerna har enats om en förnyelse av deras så kallade ”Öppenhetsregister”, vars uttalade mål är att skapa ökad transparens mellan de aktörer och individer som vill samverka med EU:s institutioner.

Öppenhetsregistret grundades 2011 och är en databas över organisationer som försöker påverka EU-institutionernas lagstiftnings- och beslutsprocesser. Efter en sluten omröstning 2019 beslutade EU-parlamentet att vissa länders EU-parlamentariker skulle bli tvungna att redovisa vilka lobbyister de träffade och hade möten med, och detta är alltså bakgrunden till öppenhetsregistret.

 


Liknande artiklar: