Utrikes

EU-chef vill se mer överstatlighet

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vill se mer överstatlighet.

EU ska bli ännu mer överstatligt med hänvisning till coronakrisen, åtminstone om EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen får bestämma. Hon vill att EU inför ett nytt gemensamt system för migration, att en gemensam-myndighet för medicinsk forskning skapas och att mer pengar läggs på EU:s medicinska myndighet EMA.

Att en gemensam medicinsk politik tas fram och de existerande medicinska projekten får ökad finansiering är enligt von der Leyen nödvändigt då Europas befolkning enligt henne “fortfarande lider” av coronapandemin. Hon utlovar också att ett stort globalt “hälsotoppmöte” anordnas i Italien nästa år.
När det gäller migrationen vill EU att medlemsländerna får allt mindre att säga till om och att de nuvarande Dublinreglerna ersätts med ”ett nytt europeiskt migrationshanteringsystem”, även om detaljerna för närvarande är oklara.

– Det kommer ha gemensamma strukturer för asyl och återflyttningar, och det kommer att ha en ny stark solidaritetsmekanism, säger von der Leyen.

Vad som åsyftas med ”solidaritetsmekanism” är också oklart, men enligt Ylva Johansson (S) handlar det om att fortsätta med migrationen av utomeuropéer till Sverige på ett mer ”rättvist” sätt med större ”förutsägbarhet” – med andra ord att massinvandringen fortgår men att fler länder tvingas ta emot asylanter.

– Migration är någonting som finns och alltid har funnits och är något som vi faktiskt behöver. Men vi behöver hantera migrationen bättre tillsammans, både för mer rättvisa och för bättre förutsägbarhet. Vi pekar tydligt på att man ska ha rätt till asyl, men man ska också återvända om man inte har rätt att stanna
, säger Johansson.

Enligt Johansson är det viktigt att på EU-nivå ”avdramatisera migrationspolitiken”, för att komma framåt och nå konsensus mellan de olika medlemsländerna.

Såväl M som S och C ställer sig enligt TT positiva till initiativet till en ny gemensam migrationspolitik. För M:s del menar man sig anse att det är viktigt att det nya regelverket leder till minskad invandring, medan C och S anser att det är viktigast att politiken är ”human” – i deras terminologi med andra ord att immigrationen till Europa från tredje världen förblir fortsatt omfattande.

 

Isac Boman
isac.boman@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!