Chicagopolisen begränsar polisernas rätt att jaga brottslingar

publicerad 18 juli 2022
- av Jan Sundstedt

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


8570 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Polismyndigheten i Chicago har beslutat att införa nya direktiv för ingripanden mot misstänkta brottslingar. Detta innefattar bland annat att begränsa när polisen tillåts ta upp jakt till fots.

Direktiven kommer i kölvattnet av vad vissa kritiker menar är tveksamma polisinsatser, med dödlig utgång som följd. Detta har nu föranlett stadens styrande polisorgan att införa nya riktlinjer för de enskilda polismännen. Riktlinjerna avser i huvudsak ingripanden till fots.

Beslutet som togs i juni i år, har sin bakgrund i framför allt två polisingripanden i mars månad. Dels mot 13-årige Adam Toledo samt dels den 22 år gamle Anthony Alvarez. Båda dessa misstänktes för vad som på engelska heter minor offences, vilket kan översättas till ungefär småbrott. Poliser kommer från och med nu endast tillåtas ta upp jakt till fots om man kan misstänka avsikt att begå ett allvarligare brott eller en kraftig förseelse (class A misdemeanor).

Exempel på brott där polisen nu inte får ingripa är exempelvis; offentlig berusning, otillåten parkering eller olovlig körning. Där ska Chicagopolisen numera se mellan fingrarna och låta vederbörande fortsätta med sitt – såvida en eskalering inte sker.

En polisman kommer från och med nu inte tillåtas ta upp jakten på en misstänkt gärningsman baserat enbart på den personens reaktion på en polismans närvaro, inklusive den personens försök att undvika kontakt med en polisman”, låter ett utdrag ur den av Polismyndigheten i Chicago reviderade policyn.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!