Bill Gates anordnade stor coronapandemiövning – månader innan det verkliga utbrottet

Pandemibegrägeriet

publicerad 30 april 2020
- av Isac Boman
Bill Gates - en av huvudarrangörerna bakom Event 201.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


27 790 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


I oktober 2019 anordnade Johns Hopkins Center tillsammans med World Economic Forum och Bill and Melinda Gates Foundation gemensamt “Event 201” – en omfattande pandemiövning som specifikt simulerade spridningen av ett coronavirus.

Det faktum att övningen hölls bara månader innan de första rapporterna om smittspridning i Kina, och övningsscenariots slående likheter med det som komma skulle, har givit upphov till många spekulationer kring aktörernas faktiska roll i coronakrisen.

Simuleringen som hölls i New York beskrivs som omfattande och påkostad och ägde rum den 18 oktober, exakt två månader innan utbrottet i Wuhan blev känt för omvärlden. I övningen deltog forskare, FN-personal, journalister och diverse läkare och experter, men också företrädare för storföretag och banker.

På eventets hemsida beskriver arrangörerna själva det hela som en övning i hur offentliga och privata aktörer gemensamt måste agera vid en eventuell pandemi för att undvika storskaliga ekonomiska och samhälleliga katastrofer.

Den officiella bakgrunden till övningen är att världen på senare år sett allt fler epidemier och att dessa ökar och utgör ett hot mot både hälsa, ekonomier och samhället och att deltagarna ifråga därför behöver träna på hur man ska hantera framtida farsoter. Olika större aktörer som storföretag, regeringar och viktiga institutioner måste lära sig att snabbt samarbeta för att undvika potentiellt katastrofala konsekvenser, förklarar man.

Mot bakgrund av att övningen fokuserade på ett fiktivt coronavirusutbrott och anordnades så nära i anslutning till det verkliga utbrottet, tillsammans med det faktum att deltagarna var så pass prominenta att de antas ha kunnat påverka ländernas strategier kring det faktiska virusets spridning, har det föranlett spekulation kring vad övningen egentligen handlat om. Framförallt multimiljardären, ultraglobalisten och vaccinlobbyisten Bill Gates men även övriga arrangörer har på grund av det suspekta upplägget mött så mycket kritik att man till och med känt sig nödgade att gå ut med ett förtydligande.

För att förtydliga så hade Centret för hälsosäkerhet och dess partners inga möjligheter att förutspå coronavirusutbrottet i Kina under vår övning. För övningen satte vi upp en modell av en fiktiv coronaviruspandemi och vi förtydligade explicit att det inte handlade om någon förutsägelse. Istället var övningen tänkt att belysa beredskapen och hur utmaningar som sannolikt skulle bli verklighet under en allvarlig pandemi skulle bemötas. Vi har inte förutspått att nCoV-2019-utbrottet kommer att döda 65 miljoner människor. Även om vår övning inkluderade en modell av ett coronavirus, är de indata som vi använde för att få fram konsekvenserna av det fiktiva viruset inte liknande nCov-2019”, vidhåller man.

I videon nedan sammanfattar man några “highlights” från eventet.

Förutom Bill Gates deltog exempelvis Matthew Harrington från den världsledande kommunikationsfirman Edelman, Sofia Borges från FN:s New York-kontor och George Fu Gao från Kinas smittskyddscenter i arrangemanget. Omkring 130 speciellt inbjudna prominenta deltagare fanns också i publiken.

En global influensaliknande pandemi är faktiskt något som Gates och hans stiftelse har ägnat många år till att förbereda sig för. Under Davos World Economic Forum initierade Gates 2017 något som kallas CEPI, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, tillsammans med regeringarna i Norge, Indien, Japan och Tyskland, tillsammans med Storbritanniens Wellcome Trust. Dess uttalade syfte är att påskynda utvecklingen av vacciner som vi kommer att behöva vid utbrott av framtida epidemier”, skriver bloggen Globalpolitics.

På Global Politics konstateras vidare att Gates i flera år hävdat att en global pandemi som människorna inte är beredda på kommer att drabba jorden och att han ”åtminstone är profetisk”. Vidare noteras att få, om ens någon, har varit lika aktiva som Bill och Melinda Gates när det gällt att ta fram och finansiera forskning om vacciner för just coronavirus.

I scenariot Event 201 har sjukdomen sitt ursprung i en grisodling i Brasilien, som sprids genom låginkomstregioner och exploderar i slutändan till en epidemi. Sjukdomen sprids via flygresor till Portugal, USA och Kina och sedan vidare så att inget land kan kontrollera den. Scenariot innebär att inget vaccin är tillgängligt under det första året”, skriver Globalpolitics vidare.

Johns Hopkins Center som även deltog i övningen har via sitt universitet haft en central roll i att rapportera smittspridningens officiella siffror, en källa som även Nya Dagbladet likt andra medier ofta fått ha som utgångspunkt i sin rapportering.

På sociala medier och forum har många uttryckt förundran över hur snart efter övningen som det egentliga coronautbrottet skedde. Det märkliga sammanträffandet har föranlett mycket spekulation om huruvida Gates och övriga arrangörer på förhand varit medvetna om en verklig förestående kris relaterad till ett coronavirus.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!