atomvapen

Kärnvapennedrustning

UtrikesÖver 120 länder har röstat för den FN-konvention som ska förbjuda kärnvapen. Men det är föga troligt att konventionen kommer få någon reell påverkan på stormakternas kärnvapenarsenaler.Foto: Pete Souza, via Wikimedia Commons

UtrikesHoten om sanktioner övergår i hot om anfall. Israel och premiärministern Benjamin Netanyahu hotar att attackera Iran för deras kärnprogram, trots att Iran inte tagit fram några kärnvapen.


Meddelande till allmänheten:

Steget efter