stenkorsört

Foto: Miltos Gikas/CC BY 2.0

Invaderande arter utvecklas

MiljöInvasiva ogräs i England fortsätter att anpassa sig till sin miljö, och kommer antagligen att bli svårare att handskas med i framti­den, enligt australiensiska forskare som publicerat sina resultat i Biological Invasions.