Inrikes

Socialstyrelsen tvärvänder – säger nej till “könskorrigerande” kirurgi för barn

Socialstyrelsen säger nej till könskorrigerande operationer för barn.

Efter att Uppdrag Granskning granskat den så kallade könskorrigerande vården i landet, dess omfattande negativa konsekvenser och ett märkligt lagförslag om att sänka åldersgränsen, så tvärvänder nu Socialstyrelsen och vill inte längre att barn ska kunna genomföra operationerna.

– Det är ett ingrepp som är irreversibelt. Då bör man vara rimligen säker på att det medför en bestående och betydande nytta för personen, säger Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen, till Uppdrag granskning.
2018 ville regeringen att barn så unga som 15 år skulle få genomföra ett ”könsbyte” även om deras vårdnadshavare sa nej. Lagrådet riktade tidigt mycket stark kritik mot förslaget, men Socialstyrelsen tyckte initialt att det var en god idé.

Socialstyrelsen gick i själva verket ännu längre och menade att den irreversibla könskirurgin kunde göras på barn även om deras könsidentitet riskerade att förändras över tid, med andra ord att barnen skulle få göra oåterkalleliga operationer av underliven även om de riskerade att ångra sig i efterhand.

På grund av Uppdrag Gransknings omfattande granskningar, där det bland annat har framkommit att de faktauppgifter som låg till grund för förslaget var inkorrekta och felaktiga, så gör Socialstyrelsen nu en helomvändning och stödjer inte längre en sänkning av åldersgränserna.

– Jag tycker egentligen inte att det spelar någon roll vad vi har sagt tidigare. Vi har inte känt oss bundna utav det, utan har utrett den här frågan från början och sett på den information vi har nu, säger Thomas Lindén.

 


Per Nordin
per.nordin@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!