Tvångsvården varierar stort i regionerna

publicerad 10 augusti 2023
- av Sofie Persson

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Antalet tvångsinlagda patienter varierar mycket i olika regioner, enligt en kartläggning av Socialstyrelsen. Det finns också kraftiga skillnader i hur man arbetar kring lagen om psykiatrisk tvångsvård.

I Sverige tvångsvårdas omkring 11 000 personer varje år enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT. Vidare får 2 000 personer vård enligt lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV.

I en ny kartläggning från Socialstyrelsen visar det sig att den psykiatriska tvångsvården skiljer sig markant mellan regionerna, dels när det gäller hur många personer som vårdas, samt hur man arbetar kring LPT-lagen.

I genomsnitt vårdas exempelvis omkring 35 procent av patienterna som insjuknar med schizofreni enligt LPT, en siffra som dock varierar kraftigt i regionerna. En slutsats är att vissa regioner är bättre på att arbeta förebyggande och därmed undviker tvångsvård av patienter i högre utsträckning, vilket i sin tur kan implicera att vården i de olika regionerna inte är jämlik och rättssäker.

I vissa regioner är det färre än 20 procent av patienterna som tvångsvårdas medan det i andra är närmare 60 procent. Det innebär att vården inte är likvärdig, säger Peter Salmi, projektledare för arbetet med kartläggningen, i ett pressmeddelande.

Socialstyrelsens förslag: Mer statistik och patientanalys

Varför det skiljer sig så mycket mellan regionerna är dock svårt att motivera, menar Socialstyrelsen, och efterlyser vissa förändringar för att motverka de regionala skillnaderna. Bland annat menar man att inrapporteringen av statistik inom tvångsvården behöver bli bättre för att kunna fylla de kunskapsluckor som finns.

Vi föreslår framtagande av ett nationellt kunskapsstöd för tvångsvård som kan motverka de regionala skillnaderna, förbättra arbetet med att förebygga att tvångsvård behöver användas och på så sätt bidra till en mer jämlik, rättssäker, trygg och säker vård med god kvalitet, säger Salmi.

Vidare ser man det som viktigt att följa upp och göra analyser kring patienter efter genomgången tvångsvård, bland annat med hänvisning till risk för självmord. Socialstyrelsen anser också att de lokaler som finns tillgängliga i dagens läge inte genomgående är ändamålsenliga och att en analys behövs även av dessa.

Kartläggningen har bland annat gjorts genom tillgänglig statistik som finns, men också med hjälp av organisationen Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH, som genom enkäter och intervjuer inhämtat patienters och anhörigas erfarenheter.

Fakta: Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som sorterar under socialdepartementet som handhar social omsorg, vårdfrågor, socialförsäkringar och folkhälsofrågor. Man arbetar bland annat med att ta fram statistik, kunskapsstöd och föreskrifter samt göra uppföljningar och utvärderingar.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!