Inrikes

Ett tredje kön kan bli verklighet – Socialstyrelsen öppnar för förändring

Socialstyrelsen kan tänka sig att svenska myndigheter skall kunna använda ett tredje kön i officiell svensk statistik. Socialstyrelsen lyfter fram dagens indelning med man och kvinna som ett tilltagande problem, då det finns personer som inte kan eller vill identifiera sig med det binära könsbegreppet.

Statistiska centralbyrån, SCB, vill se nya riktlinjer för hur man skall arbeta med den statistik där man inkluderar könstillhörighet. Socialstyrelsen säger till SCB att man vill se en mer inkluderande statistikredovisning i framtiden, och att man därför bör överväga att införa ett tredje kön i statistikarbetet.
Enligt Socialstyrelsen innebär dagens binära könsbegrepp, med man och kvinna, att människor som inte känner sig hemma i vare sig mannen eller kvinnan exkluderas. Man anser från Socialstyrelsens sida att kön är något mer komplext än den rådande indelningen i man och kvinna.

Man vill även se över ett könsneutralt personnummer, där dagens personnummer visar könstillhörigheten i den näst sista siffran.

 

Fredrik Antonsson/NB Nyhetsbyrån

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!