Lunds Tekniska Högskola

Exjobb om rengöringssprej prisas

MiljöKarin Lovens examensarbete om rengöringssprejer i arbetsmiljö vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) får ett pris på 15 000 kronor för att det kan bidra till