Redaktionellt

Nu lanseras vår nyhetsradio!

Nu lanserar Nya Dagbladet också en renodlad nyhetsradio med korta nyhetssammanfattningar.

I ett led i vår utökade radiosatsning lanserar Nya Dagbladet en renodlad nyhetsradio. De webbaserade sändningarna kommer i huvudsak utgöras av korta nyhetssammanfattningar på några minuter ifrån Sverige och vår omvärld.

Sändningarna kommer i första hand att tillgängliggöras via ljudströmningstjänsten Soundcloud som vi rapporterade om tidigare under dagen och inledningsvis publiceras oregelbundet. Nyhetsradiosändningarna kommer att publiceras i spellistan “Nyheter”.

Nedan första sändningen: