Vi återvinner allt mer av våra sopor

publicerad 14 mars 2015

Vi återvinner allt mer av våra sopor, rapporterar Avfall Sverige.

Under 2013 gick 33,2 procent av hushållsavfallet till materialåtervin­ning, vilket är en ökning med 3,2 procent jämfört med året innan. 16,1 procent behandlades biologiskt genom rötning eller kompostering, en ökning med 6,0 procent. Energiåtervinningen sjönk till 49,9 procent, en minskning med 2,8 procent.

Allt fler kommuner har infört insamling av källsorterat matavfall, nu är det cirka 170 kommuner. Det är en förklaring till ökningen av biologisk återvinning. Där matavfallet samlas in separat går det till biologisk återvinning i stället för energiåtervinning. Ser vi längre tillbaka i tiden än de fem år som vi redovisar i avfallstrenden märks en tydlig förskjutning uppåt i avfallshierarkin, siager Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist.

 

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet.
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.