Vargfrågan splittrar stad och land

publicerad 14 mars 2017

Vargpolitiken har skärpt motsättningen mellan stad och landsbygd enligt en ny avhandling vid Umeå universitet.

Resultaten visar att en klar majoritet bland folket är positiv till varg. Störst ökning av vargmotståndet har skett på landsbygden, är över 40 procent nu uppger att de vill ha färre vargar. Att jämföra med andelen i städerna som har legat relativt konstant kring 20 procent.

– Eftersom det är landsbygden vargarna finns och påverkar människors vardag är det troligt att skillnaden i attityd mellan stad och land kommer att öka vartefter som fler kommer i kontakt med varg, skriver Max Eriksson, författaren till avhandlingen i ett pressmeddelande.

Vargmotståndet på landsbygden hänger delvis samman med att fler till exempel upplever att vargen begränsar deras friluftsliv. Vargfrågan har blivit något av en symbolfråga, där vissa får utlopp för ett missnöje och en känsla av politisk maktlöshet.

– Vargmotstånd har blivit ett sätt att göra motstånd mot vad som uppleves som storstädernas politiska makt. Vargens återkomst ses som ett politiskt projekt som tvingats på landsbygden av stadsbor som inte själva påverkas av vargen.

Inventeringsresultaten från 2015/16 visar att det finns cirka 300 vargar i Sverige. Det är färre än vid inventeringen 2014/15.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.