Global minskning av sötvattenfiskar

Den biologiska mångfalden

publicerad 22 maj 2024
- av Sofie Persson
Den europeiska ålen klassas som akut hotad.

Det globala beståndet av vandrande sötvattenfiskar har i genomsnitt minskat med 81 procent sedan 1970, enligt en rapport från bland annat WHO och World Fish Migration Foundation. En tredjedel av fiskarna klassas idag som hotade på den globala rödlistan.

Rapporten ”Migratory fish species 2024” har granskat 1864 bestånd av 284 arter av sötvattenfisk mellan åren 1970-2020.

Sötvattenfiskar har minskat med 91 procent i Latinamerika och Karibien, och 75 procent i Europa enligt rapporten. En stor del av minskningen uppges vara orsakad av överfiske samt mänskliga förändringar i ekosystemen.

Sötvattenfiskarna har stor betydelse både för matförsörjningen och ekosystemen, men det glöms ofta bort när vattenkraftdammar ska byggas eller vid annan exploatering. Därför måste världen ta varningarna på allvar. De goda nyheterna är att vi kan vända utvecklingen. Det handlar om att restaurera fiskbestånd, lekområden och sötvattenmiljöer, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på WWF Sverige, i ett pressmeddelande.

“Finns hopp”

Bland annat har den europeiska ålen och vildlaxen i Östersjön minskat markant. Just ålen är akut hotad, men det tillåts ändå fiske både inom EU och i Sverige.

Däremot menar Inger Melander, fiskeexpert på WWF, att det finns hopp för många arter om man stoppar fisket och restaurerar samt skyddar deras livsmiljöer.

Trots alarmklockan finns det hopp. Många arter har en god chans att återhämta sig och samma sak gäller för ålen och laxen, säger hon.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!