Boende på landsbygden visar stort stöd för rovdjur

publicerad 12 december 2023
- av Sofie Persson
Vargen är förmodligen det rovdjur som flest svenskar har starka åsikter om.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


19 730 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


En majoritet av de boende på landsbygden önskar ha ett fortsatt strikt skydd för Europas rovdjur, visar en ny undersökning. I Sverige är nästan sju av tio invånare på landsbygden för fortsatt skydd av vargar och andra stora rovdjur.

Undersökningen gjordes av Savanta, på uppdrag av den europeiska organisationen Eurogroup for Animals, som bland andra World Animal Protection och Djurskyddet Sverige är medlemmar i. I undersökningen svarade cirka 10 000 personer från Europas landsbygd, med ungefär 1 000 respondenter från varje land, på frågor kring sina åsikter om rovdjur under november i år. Deltagande länder inkluderar Tyskland, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Italien, Belgien, Polen, Danmark, Sverige och Rumänien.

68 procent av boende på landsbygden i Europa anser att rovdjuren behöver fortsatt strikt skydd, även 61 procent fårägare anser detta. Vidare uppger 72 procent att de anser att rovdjuren har rätt att samexistera med oss. I Sverige svarade 67 procent av landsbygdsboende att man är för ett strikt skydd av vargar och andra stora rovdjur.

Nedgraderat skydd

För närvarande riskerar vargar att få nedgraderat skydd, efter en samrådsprocess som inleddes i september där “bevis” presenterades för behovet av minskat skydd. I undersökningen framkommer dock att 66 procent av de svarande önskar att beslutsfattare, inklusive EU, ska prioritera bevarandet av biologisk mångfald samt stora rovdjur.

65 procent uppger att dödandet av enskilda problematiska stora rovdjur endast bör ske om det kan bevisas att adekvata skyddsåtgärder genomförts och misslyckats.

I Sverige uppgav 26 procent svarande att de sett minst en varg och 30 procent sa sig ha sett björn och lodjur. Samtidigt känner sig 29 procent svenskar i undersökningen osäkra om det skulle röra sig stora rovdjur i närheten. 61 procent svarar att de skulle känna sig säkrare om de hade mer kunskap kring hur man ska bete sig när man möter ett stort rovdjur.

Fakta: Rovdjur

Björn, varg, lo och järv räknas bland de största rovdjuren i Europa. Även kungsörn kan ibland räknas med i listan. Alla djuren är fridlysta i Sverige, enligt Länsstyrelsen.

I Sverige finns det mest björn i antal individer följt av lodjur, kungsörn, järv och varg. Det sker licensjakt och skyddsjakt på alla arter utom kungsörn som är strikt skyddad.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!