Har Filmstaden sett sina egna filmer?

Medicinsk apartheid i Väst

SF Bio har i dagarna fattat det synnerligen tvivelaktiga beslutet att villigt sälla sig till den framväxande apartheidstaten. Det är ett djupt beklagligt beslut inte bara för såväl kulturen i Sverige utan även för demokratin.

publicerad 27 november 2021
- av Jan Sundstedt
Foto: Marek Kubica/CC BY-SA 2.0

Från och med 1 december i år har ledningen för Filmstaden med vd Marcus Lorendal i spetsen beslutat sig för att göra skillnad på folk och fä. Begreppet ”fä” avser här specifikt de medborgare över 16 år som, helt enligt gällande grundlag och internationella konventioner, valt att inte låta injicera sina kroppar med diverse experimentella vacciner.

Inte nog med att Filmstaden avkräver sina eventuella besökare ett så kallat ”covidpass”, utan man kommer även avkräva vederbörande en giltig id-handling i samband med covidpasset. Allt för att säkerställa att den betalande gästen – notera här särskilt ordet ”betalande” – är av det rätta virket.

Den som besöker Filmstadens hemsida möts bland annat av följande information under kategorin ”nyheter”:

Regeringen har beslutat, på inrådan från Folkhälsomyndigheten, att den som besöker allmänna sammankomster med fler än 100 personer, som vid till exempel bioföreställningar, måste kunna visa upp ett giltigt covidbevis tillsammans med ID-handling från och med 1 december 2021. Det gäller samtliga i sällskapet som fyllt 16 år och på samtliga biografer och alla salonger. Utan giltigt covibevis blir man tyvärr inte insläppt i biografen.

Man kan ju fråga sig huruvida ledningen för Filmstaden har sett sina egna filmer? Jag tänker till exempel på filmer med titlar såsom ”1984”, ”They Live”, ”Invasion of the Body Snatchers” och ”Equilibrium”? Sett utifrån detta agerande blir min spontana reaktion; nej, det har de inte. Hade man gjort det, så kanske vd Marcus Lorendal och övrigt ledargarnityr inom SF Bio tänkt efter en smula och agerat annorlunda. I stället sällar man sig till den alltmer tumskruvsåtdragande statens repressiva åtgärder gentemot sina egna undersåtar.

I egenskap av dels Nya Dagbladets filmkrönikör och dels en enkel medborgare, finner jag detta beslut av Filmstaden beklagligt, beklämmande och rent ut sagt bedrövligt. Man kunde i normala fall rikta kritik även mot att biobesökare numera nödgas betala orimliga biljettpriser, men det är en marginell problematik i jämförelse mot denna totalitära praxis att dela upp gästerna i ett A- och B-lag – bedömt utifrån varje unik individs personliga beslut gällande sin egen kropp.

En annan tragisk konsekvens av detta beslut blir splittrandet av familjer. Jag syftar på ungdomar under 16 år och barn, som även de kommer att förvägras att se film på bio med föräldrar eller andra nära som fattat det grundlagsskyddade beslutet att inte injicera sig med än det ena eller än det andra vaccinet. Man behöver inte vara raketforskare för att begripa att detta kan vara en traumatisk upplevelse för många barn och att det dessutom bäddar för utanförskap och mobbning.

Till mina kulturintresserade kollegor vill jag uppmana till det uppenbara att säga ifrån och stå upp för alla medborgares rättighet att göra något så enkelt som att gå på bio – och för den delen för den sinande friheten överlag. I annat fall är begrepp som ”frihet” och ”självbestämmande” endast tomma ord.

 

Jan SundstedtLadda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.