IT/Övervakning

USA:s svarta budget: 350 miljarder kr

Dokumenten som Snowden försett Washington Post med visar bland annat att säkerhetstjänsten NSA ska undersöka minst 4 000 utländska hot. Underrättelsetjänsten CIA:s budget har även avslöjats och uppgår till 14,7 miljarder dollar per år. Pengar som används för övervakning. Det motsvarar nästan 100 miljarder svenska kronor.

Historiskt sett är det väldigt svårt att hitta uppgifter om USA:s övervakningutgifter. Experter uppskattar dock att utgifterna kulminerade i slutet av 80-talet. Idag skulle det motsvara 71 miljarder dollar, jämfört med de 52,6 miljarder som innefattades i årets budget.

“Bygger upp ett spionimperium”
Om man bortser från inflationen är årets övervakningsbudget för USA:s 16 säkerhetsmyndigheter drygt dubbelt så stor som den var 2001. Det är ett tecken på att man från Washington började bygga ett “spionimperium” efter 11 september-attackerna, skriver Washington Post.

Enligt tidningen har CIA och NSA de senaste åren gjort mer frekventa försök ta sig in i utländska datornätverk för att stjäla hemlig information och sabotera “fienders” system. Den här taktiken kallas i budgeten för “offensiv cyberverksamhet”.

Ser Israel som ett hot
Någonting som avslöjats genom publiceringen av dokumenten är att CIA ser Israel som ett hot, utöver Kina, Ryssland, Iran och Kuba. Det intressanta är att Israel allmänt ses som USA:s främsta allierade i den pågående Mellanösternkonflikten.

Anledningen till att Israel ses som ett hot är att de har en historia att försöka spionera på USA, skriver Washington Post.