IT/Övervakning

Tyska skolor dumpar Microsoft Office 365 på grund av integritetsbrister

Skolor i tyska Hessen förbjuds nu att använda Microsoft Office 365 eftersom molntjänsten inte möter de tyska säkerhetsbestämmelserna för användande i skolmiljöer.

Det är heller inte första gången som Tyskland offentligt brutit upp med Microsoft Office. Städer som München och Freiburg har sedan tidigare dumpat jätten och istället börjat använda sig av OpenOffice som bygger på fri och öppen kod, rapporterar Ars Technica.
Ansvariga för beslutet den här gången säger att användandet av Office 365 i skolmiljöer är olagligt eftersom tyska myndigheter inte kan säkerställa och övervaka hur datan lagras och att samma problem gäller molntjänster tillhörande Apple och Google. För att det ska vara lagligt att använda Office 365 menar man att varje individuell användare måste ge sitt uttalade samtycke.

Man är också missnöjda med telemetrin i både Office 365 och i Windows 10. Den kan inte stängas av av användare och organisationer och Microsoft har inte kunnat lösa problemet trots förfrågningar. En oro finns också för att amerikanska myndigheter ska kunna ta del av användardatan, och detta är alltså inget som skolorna kan godkänna åt sina elever, utan varje elev måste själv enligt EU-lagstiftning uttrycka sitt godkännande.

Ansvariga i Hessen ser möjligheter att återgå till Office 365 i framtiden om man kan minska risken för att tredje part kommer över användarinformation, exempelvis genom att återöppna ett tyskt datacenter, och att Microsoft delar med sig av innehållet i telemetrin.

 


Isac Boman
isac.boman@nyadagbladet.se

 

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!