Övervakningssamhället

Tyska säkerhetstjänsten vill övervaka Förbundsdagens största oppositionsparti

publicerad 31 mars 2021
Alternativ för Tysklands kongress i Essen 2015.

Redan i nuläget spionerar den tyska underrättelsetjänsten systematiskt på landets största oppositionsparti Alternativ för Tyskland (AfD) i tre delstater under förevändningen att partiet är ”misstänkt högerextremt”. Myndigheten driver nu en rättslig strid mot partiet för att även kunna övervaka rikspartiet på samma sätt inklusive spionage på ledamöter i Förbundsdagen.

Bundesamt für Verfassungsschutz, Verfassungsschutz, (BfV) – ”författningsskyddet” –  är vid sidan av Bundesnachrichtendienst och Militärischer Abschirmdienst en av Tysklands tre underrättelsetjänster. Dess främsta uppgifter är spionage och informationsinhämtning rörande personer och organisationer man betecknar som hot mot landets författning.

Merparten av den information som BfV kartlägger inhämtas från allmänt tillgängliga källor som tidningar, broschyrer, flygblad, internet samt besök vid offentliga framträdanden och frivilligt lämnade uppgifter. Samtidigt nyttjar man även infiltration i organisationer man betecknar som hot mot och annan spaning genomförd av personal under täckmantel av falska identitet där hemlig fotografering eller videofilmning och även övervakning av brev-, post- och telefonsamtal förekommer.
Sedan tidigare har BfV övervakat AfD i tre delstater samt personer man betraktar som…


 


Liknande artiklar: