Tesla utvecklar humanoid robot

publicerad 6 september 2021
Modellbild av roboten.

Tesla avsätter nu resurser för att skapa en humanoid robot. Vd:n Elon Musk, som själv uttryckt oro för den artificiella intelligensens utveckling, menar att man bland annat har vidtagit försiktighetsåtgärder genom att göra roboten lätt att övermanna och att springa ifrån.

Elon Musk meddelar att hans företag Tesla jobbar med att utveckla en humanoid robot, rapporterar The Verge. Inom företaget kallas roboten för ”Optimus” men på hemsidan kallas den Tesla Bot.

Tanken, menar man, är att roboten ska kunna utföra sysslor som är ”farliga, repetitiva och tråkiga”. Den kommer att vara 160 centimeter lång och väga 54 kilo med ett ansikte som kommer att bestå av en skärm.
Musk, som alltså tidigare ventilerat sina farhågor gällande artificiell intelligens, tonar här ner dessa med att denna robot ska bli skapad på ”mekanisk nivå” och därför vara lätt att springa ifrån samt också att övermanna.

På Teslas AI-dag den 20 augusti presenterades ritningar av roboten och på scen framträdde en människa utklädd till vad…


 


Liknande artiklar: