Telia uppmanas spara data i strid med mänskliga rättigheter

Trots att EU-domstolen slagit fast att datalagringsdirektivet strider mot de mänskliga rättigheterna återupptar Telia tillbaka insamlingen av trafikdata, efter att ha blivit uppmanade av Post- och telestyrelsen. 

publicerad 3 oktober 2014

I våras förkastade EU-domstolen datalagringsdirektivet, eftersom det inte bedömdes vara förenligt med unionens bestämmelser om mänskliga rättigheter. Detta ledde till att operatörer slutade att spara trafikdata om vem som ringer till vem och andra metadata för SMS, e-post och tillhandahållna IP-adresser. Detta trots att det fortfarande ingår i svensk lagstiftning.

Strax efter domslutet valde polisen att anmäla Tele2 för den stoppade trafikdatalagringen som senare togs tillbaka efter att Post- och telestyrelsen uppmanat teleoperatörer att följa den svenska lagen. Nu meddelar…

 


Liknande artiklar: