Säpo vill ha tillgång till sms och e-post

Övervakningssamhället

publicerad 31 januari 2020
- av Markus Andersson

Säkerhetspolisen är mycket kritiska till förslaget att meddelandetjänster ska undantas från datalagringslagen. Myndigheten menar att arbetet med att “krossa den grova brottsligheten” försvåras av ett sådant undantag och vill istället att företag bakom meddelandetjänster ska vara tvungna att spara användarnas data.

Det var i oktober som den nya datalagringslagen började gälla och som innebär att svenska teleoperatörer tvingades börja lagra information om användarnas elektroniska kommunikation i upp till tio månader. Det gäller såväl e-post som sms och kommunikation via olika appar.

Sweclockers rapporterar dock att Regeringskansliet håller på att ta fram ett förslag som skulle göra att just tjänster för meddelanden och skriftlig kommunikation undantas från lagstiftningen. Det är något som fått Karl Friberg, säkerhetspolischef, att se rött. Han menar att om företagen inte tvingas lagra all digital kommunikation, så kommer detta gynna den grova brottsligheten i landet.

Även Säpo:s internationella samarbete med andra polismyndigheter för att bekämpa brottslighet och terrorism samt möjligheten att övervaka främmande makters aktiviteter och spionage i Sverige nämns av Friberg som sådant som kan bli svårare om man inte får insyn i den digitala kommunikation som sker.

Friberg går så långt att han vill att regeringen ska lagstifta så att företagen bakom meddelandetjänsterna blir tvungna att spara sin data, så att denna vid behov kan gås igenom av säkerhetspolisen.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!