Regeringen vill ha avlyssning av andra än brottsmisstänkta

publicerad 31 augusti 2021
Inrikesminister Mikael Damberg (S) vill ha större befogenheter för polisen att spionera på befolkningen.

Regeringen vill se ny lagstiftning som bland annat innebär att polisen ska kunna avlyssna och kameraövervaka människor – även om de inte är misstänkta för några konkreta brott. Kritiker pekar på att denna typ av utökade tvångsåtgärder kan missbrukas och att de bryter mot grundläggande medborgerliga rättigheter.

Regeringen förklarar sina önskemål med att man vill ”förebygga, förhindra och upptäcka allvarliga brott” och har tillsatt en utredning för att se vilka möjligheter man har att införa ”hemliga tvångsmedel i preventivt syfte” – alltså möjligheterna att använda kameraövervakning och annan elektronisk övervakning mot människor utan att det finns någon förundersökning eller konkret brottsmisstanke.

Det är den organiserade gängkriminaliteten som påstås kräva denna typ av åtgärder och inrikesminister Mikael Damberg (S) säger under en pressträff att polisen måste få ökade befogenheter på grund av den eskalerande brottsligheten i Sverige.
– Nu har våldet nått en sådan nivå i Sverige att vi måste ge polisen nya verktyg att förhindra en våldsspiral, sa han och hävdade vidare att regeringen med dessa nya totalitära befogenheter kan…


 


Liknande artiklar: