PTS tvingar Bahnhof lämna ut abonnentuppgifter för ringa brott

publicerad 1 april 2016
"Nu ser vi utvecklingen vi varnade för", säger Bahnhofs vd Jon Karlung

Post och telestyrelsen, PTS, försöker tvinga internetoperatören Bahnhof att lämna ut abonnentuppgifter även vid misstanke om ringa brott. PTS har hotat med ett vite på fem miljoner kronor om inte uppgifterna lämnas ut om en vecka. Bahnhof ser allvarligt på PTS tolkning som ger myndigheterna “full sökbarhet i medborgarnas digitala liv, utan att operatörer och domstolar blandar sig i”.

Internetoperatören Bahnhof har blivit allt kändare för att gå i spetsen för integritetsfrågor och värnandet om sina kunders rättigheter mot myndigheter och tredje part.

I ett tvistemål där Polismyndigheten kräver att få ut abonnentuppgifter till personer som även misstänks för ringare brott går nu PTS in och hotar Bahnhof med ett vite på hela fem miljoner kronor om inte uppgifterna lämnas ut inom en vecka.

Bahnhof å andra sidan åberopar EU-lagstiftning som man menar står över den svenska tolkningen av lagen och uppmanar PTS att invänta ett avgörande i EU-domstolen.

Vitet kommer att utkrävas om inte uppgifterna är Polismyndigheten tillhanda senast den 7 april. Bahnhof ser allvarligt på PTS tolkning av lagen som man menar ger myndigheterna “full sökbarhet i medborgarnas digitala liv, utan att operatörer och domstolar blandar sig i”.

Tidigare har operatören endast behandlat ärenden där straffpåföljden legat på åtminstone sex månader. Under lång tid har kravet varit att straffpåföljden ska kunna ge minst två års fängelse och Polismyndigheten ska ha ett domstolsbeslut för att kunna få ut uppgifter om vem som haft ett visst IP-nummer vid en viss tidpunkt.

Bahnhof har officiellt gått ut med föreläggandet på sin Facebooksida. Dokumentet finns att läsa i sin helhet här.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!