Post- och telestyrelsen vill att internetleverantörer inför censur

Nätcensuren

publicerad 11 mars 2022
- av Sofie Persson
Post- och telestyrelsens kontor, Stockholm.

Svenska internetleverantör förväntas nu blockera statliga ryska nyhetskanaler efter att svenska Post- och telestyrelsen granskat ett beslut från EU. Beskedet möts dock av hård kritik bland annat från internetleverantören Bahnhof som menar att censur inte är lösningen på problemet.

Vi tänker inte införa några blockeringar, säger vd:n Jon Karlung.

Tidigare har censur av media i Europa som regel varit begränsad till techjättar som Google och Facebook, men ser nu ut att bli allt mer omfattande även på myndighetsnivå – även i Sverige.

I början av mars meddelade Europeiska rådet att man inom hela EU ska censurera Sputnik News och RT som en ytterligare sanktion mot Ryssland.

I Sverige har Post- och telestyrelsen PTS granskat beslutet och övervägt hur man ska gå tillväga – eftersom det strider emot svenska lagar om öppna internetanslutningar.

Nu har man dock kommit fram till att svenska internetleverantörer “får” blockera de ryska medierna, rapporterar Bonniertidningen DN.

De svenska reglerna medger undantag om det behövs för att uppfylla krav från EU, menar Petter Öhrn, pressansvarig vid PTS.

Däremot innebär inte beslutet att de ryska medierna automatiskt kommer att censureras, det är upp till internetleverantörerna att bestämma själva – och yttre press ser nu att kunna få dessa att genomföra censuren. Telia har exempelvis tidigt varit ute och meddelat att man kommer att följa PTS önskemål och påstår själva att det är en ”tvingande lag”.

Bahnhof är mycket kritiska till beslutet och menar att det är en ytterst farlig samhällsutveckling att internetleverantörer ska införa blockeringar.

Rent spontant skär det i kroppen när man hör att det ska införas filtrering och blockering, det är vi emot, säger vd Jon Karlung.

Han pekar vidare bland annat på att en blockering från Sverige skulle mötas av samma svar från Ryssland och således motverka att information från EU-länderna når Ryssland.

– Man skapar ett prejudikat för Ryssland att göra samma sak. Sanningen kommer inte att vinna genom en kapprustning i blockeringar och censur, det är vansinnigt, konstaterar Karlung.

Bahnhof-vdn slår fast att man inte kommer att följa PTS begäran att genomföra de nya censoriska åtgärderna och menar att lösningen på felaktig information måste få vara som den tidigare varit – att tillåta människor söka information och själva lära sig att vara källkritiska.

Vi tänker inte införa några blockeringar, absolut inte. Man måste ha två saker i huvudet, det handlar inte om att gilla desinformation men det måste man komma till rätta med på andra sätt.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!