IT/Övervakning

Ny dom: NSA:s telefonövervakning olaglig

Den amerikanska underrättelsetjänsten National Securty Agencys (NSA) massövervakning av sina och andra länders medborgares telefonsamtal är olaglig, enligt USA:s federala appellationsdomstol i New York.

National Security Agency's högkvarter i Fort Meade, Maryland.

De senaste åren har NSA och den amerikanska regeringen hamnat i blickfånget för den massiva övervakning av nästan all internetbaserad kommunikation man bedrivit.

Domen som kom i förra veckan var från USA:s federala appellationsdomstol i New York vilka fann att NSA:s övervakning stred mot de lagar som myndigheter tvingas följa, rapporterar BBC News.
Den nya domen mot NSA är inte unik. Redan i december 2013 slog en distriksdomare fast att NSA:s massövervakning av internettrafik och telefonsamtal stred mot den amerikanska konstitutionen och var nästintill “Orwellsk”, en hänvisning till den brittiske författaren George Orwell som skrev boken ”1984”.

Det tremannaledda domarteamet uppmanade i domslutet den amerikanska kongressen att vidta åtgärder för att begränsa övervakningen av oskyldiga medborgare.

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!