Facebooks experiment

Kritikstorm mot Facebook efter experiment

Mark Zuckerberg. Foto: SOCIALisBETTER/CC BY-NC-ND 2.0
Mark Zuckerberg. Foto: SOCIALisBETTER/CC BY-NC-ND 2.0

Nyligen offenliggjordes det att Facebook i smyg manipulerat inläggsflödet för nästan 700 000 användarkonton. Men alla är inte nöjda med att vara med i ett stort socialt experiment och nu tvingas Facebook att be om ursäkt.

Experimentet, som skedde under våren 2012, gick ut på att vissa av användarkontona fick se mer positiva inlägg i sitt inläggsflöde, medan andra fick se mer negativa.

Resultatet var inte banbrytande men samtidigt föga förvånande. De med mer positiva inlägg i flödet skrev en aning mer positiva inlägg och tvärtom för de med mer negativa inlägg.

Enligt RT finns det kopplingar mellan experimentet och det amerikanska försvarsdepartementet.

När Facebooks experiment offentliggjordes ledde det till starka reaktioner. Många kontaktade därför Facebook och klagade över om deras egna konton kommer att bli manipulerade i framtida studier.

På söndagen valde forskningsledaren Adam Kramer att på sitt egna Facebookkonto att be om ursäkt för studien.

”Målet med all vår forskning på Facebook är att lära oss hur vi kan ge en bättre service. Efter att ha författat och utformat det här experimentet kan jag berätta att vi aldrig var ute efter att störa någon. Jag kan förstå varför vissa människor är bekymrade och mina medförfattare är mycket ledsna över den oro forskningen lett till”, skrev Adam Kramer.

Flera psykologer och beteendevetare som internationella nyhetsmedier talat med tror att offentliggörandet av studien kommer att få många av Facebooks 1,3 miljarder användare att inse farorna som finns med det sociala nätverket.  • Ämnen:
  • Facebook