Övervakningssamhället

Kontroversiell övervakningslagstiftning splittrar Trumpadministrationen

publicerad 12 maj 2020
President Donald Trump och justititeminister William Barr oense om Patriot Act.

USA:s president Donald Trump och hans administration är oense när massövervakningslagstiftningen Patriot Act ska förlängas.

Den amerikanska kongressen förhandlar just nu om en förlängning av Patriot Act, en av de mest vitala lagstiftningarna när det kommer till underrättelsemyndigheternas datainsamling och avlyssning av planeten. Toppskiktet inom Demokraterna och Republikanerna är måna om att förlänga lagstiftningen men man har inte kunnat nå konsensus i kongressen.

Flera kongressledamöter, såväl demokrater och republikaner, har opponerat sig mot den föreslagna förlängningen av Patriot Act, vilken går under namnet ”USA FREEDOM Reauthorization Act of 2020”. Istället har man lagt fram en rad reformtillägg av lagen som bland annat skulle förbjuda myndigheterna från att samla in privatpersoners internethistorik utan en husrannsakan, vilket Patriot Act och USA Freedom Act tillåtit.
En rad organisationer gick nyligen ut i ett öppet brev där man varnar för konsekvenserna om inte Patriot Act reformeras. Därför har man gått samman för att uppmana kongressen att ställa sig bakom de tillägg som ska begränsa Patriot Act-lagstiftningens frikostiga befogenheter till underrättelseväsendet. Det öppna brevet har…Fakta: Patriot Act

USA Patriot Act (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001) är en samling lagändringar som antogs av USA:s kongress till följd av terrordåden den 11 september 2001.

Patriot Act kritiserades för att innebära ingrepp i privatlivet och gav CIA tillåtelse att lättare kunna avlyssna telefonsamtal, infiltrera grupper och utan att ansöka om tillstånd ta reda på vilka böcker individer har lånat, personers utbildning, sjukdomar och sjukhusvistelser.

 

Källa: Wikipedia

 


Liknande artiklar: