Datainspektionen straffar Google för brott mot GDPR

publicerad 11 mars 2020
- av Alexander Almqvist

Datainspektionen utfärdar en sanktionsavgift mot Google på 75 miljoner kronor. Enligt myndigheten har Google brutit mot dataskyddsförordningen GDPR.

Nya Dagbladet kunde redan i januari rapportera om att Datainspektionen inledde en granskning av Googles hantering av användardata. Nu slår myndigheten fast att Google inte dataskyddsförordningen GDPR.

Google ska ha brustit i hanteringen av individers rätt att få sökresultat borttagna i de fall då resultaten är ”oriktiga, irrelevanta eller överflödiga”, uppger Datainspektionen. I de fall Google tar bort sökresultaten ska man samtidigt ha informerat sajtägarna, någonting som man saknar rättsligt stöd för, och givit vilseledande information till enskilda som vill få sökresultat borttagna.

– I sitt webbformulär för borttagande informerar Google om att meddelanden skickas till sajtägare, på ett sätt som kan få enskilda att avstå från att utnyttja sin rätt att begära borttagande, vilket också undergräver effektiviteten av denna rättighet, säger Olle Pettersson, jurist på Datainspektionen, som deltagit i granskningen av Google, i ett pressmeddelande.

Google åläggs därför av Datainspektionen att betala en sanktionsavgift på 75 miljoner.

Datainspektionen är den myndighet vars huvudansvar är att människors rättigheters ska skyddas när personuppgifter behandlas.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!