IT/Övervakning

Brå: Kameraövervakning minskar inte brottsligheten

Brottsförebyggande rådet, Brå, uppger att fler övervakningskameror inte minskar brottslighet på öppna platser.

Enligt Brå:s experter, som tagit del av såväl svensk som internationell forskning, finns det inga säkra belägg för att kameraövervakning skulle minska brottsligheten.
– Det finns ganska säkra belägg för att kamerabevakning inte är någon effektiv metod när det gäller att hindra våld eller bråk på öppna platser, säger Stina Holmlund, forskningsråd på Brå, till P4 Stockholm.

Från och med den första augusti blev det lättare för polisen att sätta upp övervakningskameror. Detta trots att forskningen inte ger något stöd för att dessa övervakningskameror skulle minska brottsligheten.

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!