IT/Övervakning

Amnesty: Facebook och Google hotar mänskliga rättigheter

I en ny rapport från Amnesty International riktas det hård kritik mot Googles och Facebooks omfattande insamling av information om användarna. Organisationen menar att internetjättarnas agerande inte går att kombinera med rätten till privatliv, åsikts- och yttrandefrihet.

– Google och Facebook dominerar våra liv idag, och skapar sig oöverträffad makt över den digitala världen genom att samla in och tjäna pengar på miljarder människors persondata. Deras förrädiska kontroll över våra digitala liv underminerar själva essensen av begreppet rätten till privatliv och är en av vår tids stora människorättsutmaningar, säger Kumi Naidoo, Amnesty Internationals internationella generalsekreterare.
I ett pressmeddelande skriver organisationen att även andra företag som Apple, Amazon och Microsoft förvisso har skaffat stor makt men att det fortfarande är Facebook och Google som har en närmast monopolliknande ställning när det kommer till hur människor interagerar med varandra globalt.

Hård kritik riktas mot plattformarnas algoritmer som är skapade för att få ut ”otroligt detaljerad information” om människor, denna säljs sedan vidare till annonsörer för att dessa ska kunna rikta reklam specifikt till vissa användargrupper.

Amnesty är oroliga för att datan enkelt kan missbrukas och manipuleras för att påverka människor, därför kräver man att nationella regeringar genast agerar för att förändra och få bort den ”övervakningsbaserade affärsmodellen” som Facebook och Google använder sig av och skydda de mänskliga rättigheterna.

– Facebook och Google kan inte få diktera hur vi lever på nätet. Teknologin bakom internet är inte oförenlig med våra rättigheter, men affärsmodellen som Facebook och Google har valt är det. Det är nu hög tid för oss att återta detta viktiga offentliga rum som är till för alla, och inte för ett fåtal ansvarslösa mäktiga bolag i Silicon Valley, säger Kumi Naidoo.

 


Markus Andersson
markus.andersson@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!