Utredaren: Polischefen bör sparkas för jäv

publicerad 22 februari 2023
- av Sofie Persson
Mats Löfving och Linda Staaf hade en långvarig relation enligt utredaren.

En utredning är nu klar angående huruvida Stockholms regionpolischef Mats Löfving begått grovt tjänstefel i relation till sin underordnade Linda Staaf, som han uppges ha haft en relation med och som Löfving tillsatte som underrättelsechef vid polisens nationella operativa avdelning Noa 2015.

Utredaren menar att Löfving varit jävig i sitt beslut att ge Staaf löneförhöjning och tjänstevapen, varför Löfving bör ”skiljas från sin anställning” på polisen.

Det var i december förra året som rikspolischef Anders Thornberg gav Runar Viksten, tidigare domare vid Stockholms tingsrätt och ordförande i Försvarsunderrättelsedomstolen, i uppdrag att utreda händelserna kring polischef Mats Löfving och hans agerande gentemot Linda Staaf, som han enligt Vikstens bedömning hade en nära relation med från 2015 fram till 2021.

Löfving anställde Staaf som underrättelsechef på Nationella operativa avdelningen (Noa) i februari 2015. Viksten menar att själva anställningen inte varit jävig eftersom han bedömer att de inte hunnit bli ett par då. Han bedömer också Staaf som ”lämpad för tjänsten”, trots att hon inte hade genomgått utbildning vid polishögskolan.

Viksten anser däremot att Löfving varit jävig när han givit Staaf tjänstevapen och löneförhöjning, något som han dock också menar varit korrekt – men att det beslutet inte borde ha fattas av Löfving. Utredaren anser sammantaget att Löfving varit jävig och att man bör överväga att “skilja” honom från hans anställning eller åtminstone från positionen som polischef.

Hela bilden här med jävssituationen och bristande lojalitet gör att jag tycker att det här måste få konsekvenser, säger Viksten enligt TT.

Löfving har själv nekat till att han ska ha haft en relation med Staaf.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!