Uppgifter: Svenska Malistyrkan kan dras tillbaka nästa år

publicerad 24 april 2018

Sverige uppges vilja ta hem sitt förband från Mali redan nästa år, istället för 2022 som planerat.

Sedan 2014 har Sverige haft ett underrättelseförband som en del av den internationella fredsbevarande FN-insatsen i Mali. Insatsen har kostat de svenska skattebetalarna i snitt 800-900 miljoner kronor per år.

Sedan tidigare har regeringen planerat att ta hem den svenska Malistyrkan, som består av 327 svenskar, år 2022, men enligt tidningen Metro kommer styrkas att tas hem redan nästa år, 2019.
Orsaken till att Försvarsmakten i förväg ska ta hem förbandet sägs vara att resurserna inte räcker till för att bibehålla verksamheten i Mali.

– Med de ramar som angivits av Försvarsdepartementet så klarar vi inte av att finansiera ett självständigt bidrag med en egen camp, det räcker helt enkelt inte pengarna till, säger överstelöjtnant Anders B. Svensson till Metro.

Pengarna som sparas genom att insatsen i Mali avverkas ska enligt Metro användas för att stärka det inhemska försvaret.


 


Liknande artiklar: