Inrikes

Undersökning: Journalistkåren kraftigt vänstervriden

SVT i Malmö.

Svenska och även norska journalister har övervägande sina politiska sympatier till vänster och sticker tydligt ut mot befolkningen i övrigt. Detta enligt en undersökning från 2019 som omfattar båda ländernas journalistkårer.

I den norska medieundersökningen från 2019 som refererats i SvD och Näringslivets medieinstitut, svarade hela 68,7 procent av de norska journalisterna att de skulle rösta på de två socialistiska vänsterpartierna Arbeiderpartiet eller Miljöpartiet, mot 17,8 procent i befolkningen som helhet. Det konstaterar den liberala tankesmedjan Civita. Vänsterblocket bland norska journalister är hela tre gånger så stort som högerblocket.
Den senaste undersökningen från 2019 inkluderar även svenska journalister. Siffrorna visar att 70,7 procent av de svenska journalisterna skulle rösta på Vänsterpartiet, Socialdemokraterna eller Miljöpartiet om det vore riksdagsval i dag. Vänsterpartiet fick ensamt 32 procents stöd och var största parti – mer än dubbelt mot Miljöpartiet 14,7 procent.

Högeroppositionen samlar endast tio procent – mindre än de två liberala mittenpartierna som tillsammans får 14,6 procent.

Undersökningen skall ses som en del i en större medielogik, där journalister inte bara speglar verkligheten utan deltar i att forma bilden av den genom att ”gå i flock”. I det sammanhanget väcker journalisternas partisympatier frågor om hur mediebilden påverkas.

En enkät gjord bland mediekonsumenter visar också, att närmare tre fjärdedelar av befolkningen anser att norska journalister låter sina partipreferenser påverka arbetet i media. Ungefär två tredjedelar anser att journalisterna väljer källor med ungefär samma åsikt som de själva har. Det svenska underlaget i undersökningen är inte tillräckligt stort för att vara exakt, men givet en felmarginal är tendensen ändå tydlig. I både Norge och Sverige tenderar misstron mot media att öka ju mer till höger den tillfrågade röstar.

 

Källa: NB Nyhetsbyrån

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!