Tingsrätten avfärdar anklagelse om våldsamt upplopp från Nordiska motståndsrörelsen

publicerad 30 oktober 2017
Aktivister från Nordiska motståndsrörelsen. Bilden är taget vid ett annat tillfälle.

Under fjolåret greps och åtalades fyra aktivister ifrån Nordiska motståndsrörelsen för våldsamt upplopp på Medborgarplatsen i Stockholm i samband med tumult med polisen under en demonstration under parollen ”Stoppa förintelsen av vårt folk”. Nu frias dem helt från anklagelser om våldsamt upplopp.

Incidenten inträffade när demonstranterna beslutade sig för att marschera vidare där polis ställt sig i vägen och de främre demonstranterna tryckte sköldar mot polisen för att komma fram. Polisen slog våldsamt tillbaka med batonger. En av demonstranterna blev tillfälligt medvetslös efter att ha fått flera batongslag i huvudet av polisen.

Tingsrätten konstaterar i domen att ”inget tyder på att det faktiskt utövades något våld på person från någon demonstrants sida”, att åklagaren inte ens påstår det och att åtalet därför ska ogillas då detta är ett grundkriterium som måste uppfyllas för att ett våldsamt upplopp ska kunna anses ha ägt rum.

Hela tingsrättens resonemang lyder på följande sätt:

De medverkande i demonstrationen var tillräckligt många för att uppfylla det kriteriet för folksamling. Dock kan det ifrågasättas om den var så öppen att den kan betraktas som en öppen hop. Av de tilltalades berättelser framgår att demonstrationen inte var öppet annonserad. De har uttryckt förvåning över att polisen var på plats vid Karlaplan innan de formerade demonstrationståget. De marscherande ger på filmerna som tingsrätten synat intryck av att utgöra en sluten grupp.

Som framgår av det tidigare anses inte en demonstration som ordningsstörande enbart av det skälet att den, som i detta fall, inte är tillståndsgiven. Förspelet till det tumult som onekligen utbröt på Medborgarplatsen är till delar oklart för tingsrätten. Konstateras kan att enbart det förhållandet att demonstranterna uppehöll sig på platsen inte kan anses ordningsstörande. Enligt vad åklagaren berättat accepterade inte demonstranterna den plats som polisen anvisade för en avslutande manifestation. I detta avseende är åklagarens gärningspåstående oprecist. Något påtagligt ordningsstörande i det inledande skedet framgår inte på de filmer som tingsrätten synat.

Strax före tumultet kommenderade någon fram ”sköldbärarna”. Dessa ställde sedan upp sig framför de eljest stillastående demonstranterna. En stund senare kommenderades framåt, varvid både sköldbärarna och övriga demonstranter rörde sig mot de poliser som stod framför tåget. Det första kommandot till sköldbärarna kan inte ha undgått övriga demonstranter. En medverkan i detta läge visar i varje fall en beredskap för att medverka i att genom våld mot person sätta sig upp mot myndigheten polisen.

Det samfällda trycket med sköldarna mot poliser kan inte anses utgöra våld på person. Därutöver kastades vad som ostridigt ska ha varit en flaska av en demonstrant. Det som framkommit ger inte stöd för att detta var ett agerande som omfattades av andra demonstranters uppsåt. I varje fall är det ostridigt att flaskan inte träffade någon person. Inget tyder på att det faktiskt utövades något våld på person från någon demonstrants sida. Detta har heller inte påståtts av åklagaren. Redan det innebär att åtalet ska ogillas i sin helhet.

 

Källa: nordfront.se
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.