Inrikes

Synkroniserade insatser mot människohandel

Polisen har tillsammans med andra aktörer och EU-länder genomfört en av de största insatserna hittills mot människohandel, koppleri och köp av sexuella tjänster. Insatsen resulterade i över 40 brottsanmälningar.

Insatsen i slutet av september var en av de största hittills inom ramen för EMPACT, som är ett EU-projekt där medlemsländerna samarbetar mot samhällshotande brottslighet. I Sverige deltog samtliga polisregioner och insatsen resulterade i 2 anmälningar om människohandel, 4 anmälningar om koppleri och 33 anmälningar om köp av sexuell tjänst.
– Bakom varje anmälan finns ofta många brottsoffer. Det här handlar om organiserad internationell brottslighet som utnyttjar människor i flera länder och för att nå framgång i att lagföra denna typ av brottslighet krävs därför arbete över nationsgränserna. Den genomförda EU-gemensamma aktionsveckan påvisar styrkan i samarbete över gränserna och att det samarbetet är framgångsrikt, säger Emil Eisersjö, sektionschef på underrättelseenheten vid polisens nationella operativa avdelning, Noa.

Fällande dom om koppleri
Av anmälningarna har hittills en dom fallit där en man dömts för koppleri i första instans i tingsrätten i Göteborg. Straffet blev tre månaders fängelse och utvisning.

Under insatsen samverkade polisen med andra aktörer på flera håll i landet. En viktig del var uppsökande verksamhet tillsammans med socialtjänsten för att hitta brottsoffer i prostitution.

– Det uppsökande samarbetet med socialtjänsten är en förutsättning för att kunna hjälpa barn, kvinnor och män att komma ur det destruktiva beteende som prostitutionen är, säger Emil Eisersjö.

 

 

Källa: polisen.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!