Svensk underrättelsetjänst ska ses över av Carl Bildt

Globalismens framfart

publicerad 30 oktober 2023
- av Isac Boman
Carl Bildt på World Economic Forum i Davos.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


27 790 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Regeringen ska låta en “särskild utredare” göra en översyn av svensk underrättelseverksamhet. Utredare blir tidigare stats- och utrikesminister Carl Bildt, låter försvarsminister Pål Jonson (M) meddela.

Initiativet som redogörs för i en artikel i Schibsted-tidningen Svenska Dagbladet hänvisas till “det försämrade omvärldsläget”.

Syftet beskrivs som att “utifrån det säkerhetspolitiska läget bedöma vilka behov av underrättelser som finns hos regeringen, myndigheter och andra aktörer av relevans för Sveriges säkerhet och hur dessa behov kan tillgodoses“.

Bildt ska “vid behov” även presentera hur underrättelsemyndigheterna ska organiseras gentemot regeringen, hur “det kommande svenska Natomedlemskapet” påverkar detta, samt behovet av ett “bra internationellt samarbete”.

Utredningen innefattar inte bara “militära hot” utan även så kallade “hybridhot”, förtydligar regeringen.

Den breda hotbilden där vi parallellt står inför militära hot, hybridhot och fientliga aktörer som försöker undergräva Sverige genom inhemska aktörer gör också att allt fler delar av staten och samhället berörs.”

Det gör att gränsen mellan yttre och inre hot inte alltid är tydlig och det ställer höga krav på god samverkan mellan olika underrättelse­myndigheter” fortsätter man.

Profilerad globalist

Carl Bildt är en av de allra mest profilerade svenska politikerna inom globalistiskt inriktade maktkretsar. Han har bland mycket annat varit engagerad i den så kallade Bilderberggruppen, Trilaterala kommissionen och European Council on Foreign Relations.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!