Säkerhetspolisen begår lagbrott vid internationella informationsutbyten

publicerad 4 december 2016
Säpochefen Anders Thornberg

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


1760 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Säkerhetspolisen har fått kritik av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden för att ha överfört personuppgifter i strid med rådande lagstiftning. Säkerhetspolisen uppmanas nu att ändra sina rutiner för att avhjälpa de brister som råder vid myndighetens internationella informationsutbyten.

När uppgifter lämnats ut till andra länder är det inte alltid möjligt att kontrollera var uppgifterna slutligen hamnar eller hur de kommer att användas. Det är därför av stor vikt att skyddet för den personliga integriteten tillgodoses vid utbyte av information.

Den skyddsnivå som gäller i länder som inte tillhör EU eller EES uppfyller inte alltid de krav på hantering av personuppgifter som gäller i Sverige. Vid utlämnande av uppgifter till dessa så kallade tredjeländer är det därför viktigt att Säkerhetspolisen utreder vilka bestämmelser som gäller för personuppgiftsbehandling i det specifika landet. En granskning som gjorts av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har dock visat att sådana utredningsåtgärder inte ingår som en rutin i Säkerhetspolisens arbete.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden uppmanar nu Säkerhetspolisen att vidta åtgärder för att ändra sina rutiner och på så sätt förhindra att fortsatta lagbrott begås. Säkerhetspolisen uppmanas även att på ett tydligt sätt ange hur bedömningen av skyddsnivån ska gå till samt att i fortsättningen dokumentera bedömningarna på ett konsekvent sätt.

 

Louise Roslund

Fakta Säpos informationsutbyte

Det internationella samarbetet utgör en viktig del av den underrättelseverksamhet som Säkerhetspolisen ägnar sig åt. Utbyte av information med underrättelse- och säkerhetstjänster i andra länder sker inom alla Säkerhetspolisens verksamhetsgrenar och är av stor betydelse för möjligheten att bland annat bekämpa och motverka terrorism. Uppgifterna kan som exempel avse organisationer eller enskilda individer.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!