Så ska polisen garantera säkerheten under EU-toppmötet i Göteborg

publicerad 31 oktober 2017

Under EU-toppmötet i Göteborg den 17 november är polisens främsta uppgift att skydda mötesdeltagarna och att hantera eventuella opinionsyttringar. Det är ett av de största uppdragen någonsin för svensk polis.

Med anledning av EU-toppmötet i Göteborg den 17 november har polisen en omfattande kommendering. Polisens uppdrag och målsättning är:

  • Att toppmötet kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt och att säkerheten för de skyddspersoner som deltar i mötet tryggas under deras vistelse i Göteborg.
  • Att eventuella opinionsyttringar ska kunna genomföras på ett sätt som minimerar risken för ordningsstörningar men ändå gör det möjligt för de som vill yttra opinion att nå ut med sitt budskap.
  • Att allmänhet och näringsliv i Göteborg upplever att säkerhetsåtgärder och brottsförebyggande insatser varit proportionerliga och inte allt för störande.

 

De säkerhetshöjande åtgärderna kring mötet och skyddspersonerna är prioriterat. Det innebär tyvärr att tillgängligheten till vissa områden och framkomligheten i trafiken kommer att påverkas. Därför lägger vi nu mycket kraft på att informera allmänhet och näringsliv så att man så långt som möjligt kan planera utifrån de störningar som förväntas, säger kommenderingschefen Erik Nord.

Omfattande säkerhetsåtgärder
Det faktum att EU:s stats- och regeringschefer samlas i Göteborg innebär omfattande säkerhetsarrangemang för polisen i samarbete med Säkerhetspolisen och delegationernas egna säkerhetsorganisationer.

– I dagsläget är vår bedömning att hotbilden mot toppmötet är låg. Men när så många skyddspersoner finns på ett och samma ställe medför det per automatik att vi vidtar omfattande säkerhetsåtgärder, säger Nord.

– Svensk polis har i grunden en god förmåga att hantera ordning och säkerhet vid större evenemang. Utifrån kontinuerliga hot- och riskbedömningar anpassar vi åtgärder, bemanning, kompetens och utrustning för att möta varje situation så effektivt som möjligt, förklarar Erik Nord.

Stort uppdrag för svensk polis
Polisen i region Väst ansvarar för kommenderingen i Göteborg men tar hjälp av övriga polisregioner och nationella avdelningar för att genomföra uppdraget.

– Det är ett omfattande arbete för polisen och en av de största kommenderingarna någonsin för svensk polis, säger polisens stabschef Martin Staxäng.

 

Källa: polisen.se
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.