Riktåldern för pension 2029 blir 67 år

publicerad 31 maj 2023
- av Sofie Persson
Svenskarna måste tillbringa fler år i arbetslivet.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


1760 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Pensionsåldern höjs med ett år under 2023. Regeringen har också beslutat att fastställa riktåldern för pension år 2029 till 67 år.

Regeringens beslut gällande pensionsåldern har sin grund i en överenskommelse i pensionsgruppen från december 2017. I överenskommelsen, som fattats av representanter från Socialdemokraterna, Centern, Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna, påbörjade man en justering av pensionsåldern redan 2020 då man höjde den lägsta åldern att ta ut allmän pension från 61 till 62 år. I samband med det höjde man även åldern för rätt att kvarstå i anställning från 67 till 68 år.

Nu har man höjt åldern ytterligare och från och med 2023 höjs den för att kunna ta ut allmän pension till 63 år. Åldern för när garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg kan börja betalas ut ändras också från 65 år till 66 år, enligt Pensionsmyndigheten. Rätten att stanna kvar på jobbet höjs till 69 år. Ändringarna föreslås tas i bruk i juli i år.

Regeringen har också beslutat angående den så kallade riktåldern för pensionen. Denna ska införas från och med 2026 och innebär en ålder som kommer att räknas fram varje år och som sedan ska tillämpas sex år senare. Nu har man fastställt att riktåldern för pension år 2029 blir 67 år. Beslutet motiveras med att svenskar är allt friskare och för att pensionen ska kunna räcka krävs också att man arbetar längre.

Att vi lever allt längre, är friska och aktiva är naturligtvis väldigt positivt. Fler år som pensionär innebär dock att den intjänade pensionen ska räcka över en längre tid och för att få en god ekonomisk tillvaro är det därför avgörande att arbetslivet förlängs, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Exempelvis för den som är född 1958 kommer 66 år att vara åldern för när garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg kan tas ut som tidigast. Är man däremot född 1957 eller tidigare är det fortfarande 65 år som gäller.

Införandet av riktåldern innebär dock att man inte riktigt kommer att kunna förutspå när man tillåts gå i pension, eftersom nya beslut gällande pensionsåldern tas varje år och tillämpas sex år senare.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!