MORGONDAGENS DAGSTIDNING – måndag 4 mars 2024

måndag 4 mars 2024

Region Stockholm inskränkte anställdas yttrandefrihet under valrörelsen

Valet 2022

publicerad 29 september 2022
- av Sofie Persson
Finansregionrådet Iréne Svenonius namnteckning finns på direktiven.

Inför valet tog region Stockholm fram instruktioner för hur medarbetare fick tala om partipolitik. I dessa hävdades bland annat att personal enbart får uttrycka sina politiska åsikter i egenskap av privatpersoner, inte som anställda, och att detta tydligt måste framgå.

Instruktionerna till dessa riktlinjer är dock olagliga och det är inte tillåtet att begränsa en anställds yttrandefrihet på det viset.

Alla åtgärder som begränsar en enskild medarbetares yttrandefrihet är olagliga, menar yttrandefrihetsexperten Nils Funcke.

Region Stockholm tog fram riktlinjer för hur de anställda fick tala partipolitiskt inför valrörelsen under november 2021. Riktlinjerna beslutades i regionstyrelsens arbets- och personalutskott och undertecknades både av finansregionrådet Iréne Svenonius (M) och oppositionsregionrådet Aida Hadzialic (S).

I ”instruktion för partipolitisk kommunikation inför valet 2022” står bland annat att läsa att alla medarbetare har en grundlagsskyddad frihet att uttrycka sina åsikter, om man gör det som privatperson.

Om medarbetare medverkar i debatter och publicering som privatpersoner ska detta tydligt framgå, så att förväxling undviks med rollen som företrädare för regionen”.

Med partipolitisk kommunikation menas, enligt instruktionen, avseende ”sådan kommunikation som syftar till att påverka medborgarna att i det allmänna valet 2022 lägga sin röst på ett parti”.

Dessa riktlinjer blir även extra tydliga när de sätts i bruk under en intervju SVT Stockholm hade med barnmorskan Maria Nordén Norman, som också är fackligt förtroendevald på Svenska barnmorskeförbundet. Intervjun skedde i samband med ett reportage angående missförhållandena i vården samt om huruvida vårdanställdas vittnesmål om personalbrist kan ha påverkat röstandet i regionvalet. Vid intervjun var kommunikationschefen Malin Pettersson från Södertälje sjukhus på plats och korrigerade barnmorskans svar angående en fråga om hur Nordén Norman tänkte inför röstningen.

Man får prata i egenskap av egen, men man får inte prata i egenskap av medarbetare, i politiken, påpekade Pettersson för barnmorskan, vars uppmaning fångades på film.

Senare kontaktade även Petterson SVT för att be dem helt ta bort denna fråga från intervjun.

Frågan, ”hur tänkte du när du röstade”, vore bra för Maria om den inte kom med, säger Petterson och förklarar att man inom regionen tagit fram dessa riktlinjer. Hon (Maria Nordén Norman) representerar både sjukhuset och Barnmorskeförbundet. Vår inriktning är att vi ska vara helt partipolitik neutrala.

Nordén Norman anser själv att det blir ”svårt att prata” om arbetsförhållanden när man måste anpassa sig till olika regler.

Om vi alltid ska riskera att kliva över olika regler när vi försöker förmedla problem vi upplever i våra arbetsförhållanden, då blir det svårt att prata. Det är att binda ris åt egen rygg för regionen, säger hon.

Yttrandefrihetsexperten Nils Funcke är kritisk mot Region Stockholm. Foto: faksimil/Youtube

Däremot inskränker dessa riktlinjer de anställdas yttrandefrihet. Anställda har rätt att uttala sina åsikter kring både politik och arbetsförhållanden. Det är rent av olagligt att ta fram sådana riktlinjer, fastställer yttrandefrihetsexperten Nils Funcke.

Man får helt enkelt inte skriva så. Alla åtgärder som begränsar en enskild medarbetares yttrandefrihet är olagliga, menar Funcke.

Trots att det tydligt står i riktlinjerna menar ändå Sussanne Lundberg, förbundsjurist på fackliga LO-TCO Rättssskydd, att medarbetare inte behöver klargöra när man uttalar sig som privatperson.

Det behöver man inte göra. Du behöver inte alls tala om att du uttalar dig som privatperson, utan du har all rätt att uttala dig som anställd, säger Lundberg.

Varken utskottets ordförande, finansregionråd Irene Svenonius (M) eller Aida Hadzialic (S) vill ställa upp på intervju om kritiken. Däremot skickar Svenonius pressekreterare ett sms till statskanalen där man menar att kritiken är en ”extremt allvarlig anklagelse”.

Det är inte upp till dig eller mig att säga vad som är ett brott mot grundlagen utan ett fall för jurister. Allas grundlagsskyddade rätt till yttrandefrihet understryks i riktlinjerna som syftar till att skilja mellan vården och politiska partiers valkampanj”, skriver man.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!Mer från förstasidan

Share via
Missa inte en nyhet igen!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag!

Ta del av ocensurerade nyheter – fria från industriintressen och politisk korrekthet från Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning – varje vecka.

Send this to a friend