Regeringen vill rusta upp skyddsrummen

publicerad 19 september 2023
- av Sofie Persson
Ulf Kristerssons regering anser att skyddet av civilbefolkningen måste stärkas.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Regeringen vill avsätta 100 miljoner i höstbudgeten för att rusta upp skyddsrummen i Sverige. Vidare vill man lägga ytterligare 40 miljoner på att stärka räddningstjänstens förmåga att agera under krig.

I den nya budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen att stärka skyddet av civilbefolkningen om krig skulle uppstå. Det vill man göra genom att ge ett tillskott till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) på 40 miljoner kronor, för att bland annat kunna stärka den kommunala räddningstjänstens förmåga att agera under höjd beredskap och även krig.

Tillsammans med de medel som redan är avsatta för räddningstjänst skulle det innebära en satsning på 120 miljoner kronor till räddningstjänsten under nästa år.

Den kommunala räddningstjänsten är i dag framför allt dimensionerad för att hantera fredstida olyckor. För att kunna hantera de stora påfrestningar som ett väpnat angrepp mot Sverige skulle innebära behöver den kommunala räddningstjänsten förstärkas“, skriver man i ett pressmeddelande.

Regeringen föreslår också att Sveriges skyddsrum ska rustas upp eftersom de utgör en viktig komponent i skyddet av civilbefolkningen. Däremot menar man att skyddsrummen idag är av “varierande standarder” och att Sverige behöver ha ett “modernt och väl anpassat fysiskt skydd” i händelse av krig. Därför föreslås ett tillskott till MSB på 100 miljoner kronor för fortsatt upprustning av skyddsrummen.

Den 20 september lämnar regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!