Regeringen påbörjar utredning om statlig e-legitimation

publicerad 21 juni 2022
- av Sofie Persson

Efter Finansinspektionens förslag om statliga alternativ till e-legitimation går nu regeringen i linje med den och påbörjar en utredning gällande saken.

Det är viktigt att det finns en robust och säker e-legitimation som fungerar även i höjd beredskap och i tider av kris”, skriver man i ett pressmeddelande.

Under maj publicerade Erik Thedéen, generaldirektör för Finansinspektionen, en debattartikel i Bonniertidningen DN där han lade fram en rad förslag som han menar ska förbättra bankers och finansiella företags it-säkerhet. Där tog Thedéen upp att man bör skapa ett statligt alternativ till e-legitimation, alternativt att det bör sättas under en statlig uppsyn av bank-id eftersom det används av 90 procent av svenskarna samt att en ”cyberattack som slår ut bank-id kan få allvarliga konsekvenser för flera delar av det svenska samhället”.

Nu har regeringen beslutat att göra en utredning gällande att införa en statlig e-legitimation och har gett Myndigheten för digital förvaltning (Digg) i uppdrag att analysera och beräkna kostnader för att ta fram och utveckla en statlig e-legitimation.

I det alltmer digitaliserade samhället blir det svårare att klara sig utan tillgång till e-legitimation. Det är därför viktigt att det finns en robust och säker e-legitimation som fungerar även i höjd beredskap och i tider av kris”, skriver man i ett pressmeddelande.

Utöver statlig e-legitimation vill man därför även undersöka bland annat om fler typer av företag ska få delta i samverkan mot penningtvätt samt om det ska införas hårdare krav på nuvarande e-legitimationstjänster.

Utredningarna förväntas redovisas 31 maj 2023 och i augusti 2024.


Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!