Finansinspektionen: Bank-id bör få statlig tillsyn

publicerad 11 maj 2022
- av Sofie Persson

Finansinspektionen anser att bank-id bör sättas under statlig tillsyn, detta enligt deras nya rapport till regeringen angående cybersäkerhet.

En cyberattack som slår ut bank-id kan få allvarliga konsekvenser för flera delar av det svenska samhället”, skriver generaldirektör Erik Thedéen.

Banker och andra finansiella företag är ytterst sårbara för it-attacker och i en ny rapport till regeringen föreslår därför Finansinspektionen att man tar till fler åtgärder för att ”stärka den digitala motståndskraften”.

Om det vill sig illa kan en allvarlig it-incident i en bank sprida sig och drabba samhället i stort. Just därför är cybersäkerheten i de finansiella företagen en angelägenhet för hela samhället”, skriver Erik Thedéen, generaldirektör för Finansinspektionen i DN debatt.

Ett av förslagen är att bank-id bör sättas under statlig tillsyn, alternativt att man skapar en statlig e-legitimation, eftersom det används av 90 procent av svenskarna och kan därmed klassas som en samhällsviktig tjänst.

En cyberattack som slår ut bank-id kan få allvarliga konsekvenser för flera delar av det svenska samhället, inte bara betalningstjänster. Det motiverar att statens tillsyn av bank-id och andra liknande verksamheter kraftigt stärks”, menar Thedéen.

Vidare påpekas i rapporten att man också behöver stärka tillsynen över finansiella företags hantering av cyberrisker samt att det behöver etableras en starkare struktur för hantering av operativa kriser. Finansinspektionen föreslår också att man utökar Försvarets radioanstalts (FRA:s) uppdrag till att även innefatta privatägda företags it-säkerhet, i nuläget handhar man endast statligt ägda bolag.

Finansinspektionen anser också att Nationellt cybersäkerhetscenter (NCSC), som är planerat att vara igång fullt ut 2025, bör inrättas snabbare. Centret som påbörjades under 2021 har till uppgift att agera nationell plattform för samverkan inom cybersäkerhetsområdet mellan privata och offentliga bolag.

Fakta: Bank-id

Det förvaltas av företaget Finansiell ID-Teknik BID AB som ägs av flera svenska banker. Endast personer med svenskt personnummer kan få bank-id. I november 2021 fanns det 8,2 miljoner aktiva Bank-id-användare.

Källa: Wikipedia

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!