Regeringen mobiliserar invandrare och bidragsberoende inför höstens val – satsar 50 miljoner kronor

publicerad 21 juni 2018
- av Markus Andersson

I ett nytt utspel skriver Alice Bah Kuhnke att ”demokratin är hotad” och att man därför måste skjuta till 50 miljoner kronor för att öka valdeltagandet. Främst vill man satsa på fler röster i bidragsberoende områden som tenderar rösta rödgrönt.

Det är i en debattartikel i SvD som Sveriges kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP), menar att Sveriges demokrati nu är ”hotad” och att väljare skall mobiliseras med hjälp av skattemedel inför höstens val.

Kuhnke menar också att bidragsberoende soffliggare och invandrare som vanligen röstar i lägre utsträckning måste mobiliseras genom satsningar med skattemedel i miljonklassen.

Regeringen satsar 50 miljoner kronor på att öka valdeltagandet i valen 2018. Riktade informationsinsatser mot målgrupper som röstar i mindre utsträckning genomförs och skolval arrangeras i ett stort antal skolor … En stor satsning genomförs för att öka delaktigheten i socioekonomiskt utsatta områden. Regeringen satsar 53 miljoner i år till verksamheter som bland annat bidrar till demokratisk delaktighet och 425 miljoner till kommuner med socioekonomiska utmaningar.

Kuhnke utlovar också intensiva satsningar mot ”desinformation, propaganda och näthat” samt ”en nationell plan mot rasism och genom en stor utbildningsinsats riktad mot landets skolor”.

En av de mest grundläggande mänskliga rättigheterna, rätten att slippa bli diskriminerad på grund sin ”politiska eller annan åskådning”, mot vilket det alltså föreligger ett förbud, åsidosätts allt mer av regeringen.

Skolelever och medborgare som i olika sammanhang uppvisar oliktänkande mönster i fråga om invandring och rasism tenderar ofta att utsättas för olika typer av repressioner. Det kan handla om allt ifrån att som elev riskera att få sämre betyg eller få byta skola till att man som kommunanställd blir av med sitt arbete vilket nyligen var fallet för en lärarinna i södra Sverige som berättade om missförhållanden på sin skola bland invandrade elever och sedan sparkades trots att varken skolan, eleverna eller deras etnicitet pekats ut.

Alice Bah Kuhnke skriver också att ”digitaliseringen medför risker” och att ”kunskapen om digitala miljöers betydelse för demokratin och arbetet med medie- och informationskunnighet ska stärkas”. Enligt Kuhnke har det blivit vanligare att lärare får ”kontroversiella frågor i klassrummet” och därför skjutit till stöd till Skolverket för att hantera detta.

Regeringen har samtidigt arbetat med att förändra själva demokratibegreppets innebörd från att handla om folkstyre till att begränsas att innefatta politiska värderingar som preciserats av den sittande regeringens egen värdegrund medan avvikande värdegrunder börjat förklaras ”odemokratiska”.

Kuhnke skriver avslutningsvis att demokratin skall vara ”till för alla” medan det ursprungliga demokratibegreppet utgår ifrån ett folk och att makten därför givet inte kan utgå ifrån de som inte tillhör de olika folken.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!