Inrikes

Rånvåg mot funktionsnedsatta i Sverige

Under första halvan av 2020 anmäldes nästan sex gånger fler personrån mot människor med funktionsnedsättningar än under samma period 2019. De funktionsnedsatta beskrivs som enkla offer för skrupelfria kriminella gäng.

– Personer med funktionsnedsättning kanske inte har den där förmågan att säga nej alltid, då är man mer ett offer mot de kriminella gängen som försöker utnyttja det, säger Krister Ekberg som sitter i styrelsen för FUB, en intresseorganisation för personer med intellektuell funktionsnedsättning till SR.
På ett år har antalet anmälda personrån mot funktionsnedsatta ökat från 31 till hela 173 och det var när coronapandemin på allvar drabbade Sverige i våras som man också kunde se den största ökningen.

Jan Lundbeck på Brottsförebyggande rådet (BRÅ) pekar på att personrån mot personer utan funktionsnedsättning inte ökade under samma period, något som tyder på att de kriminella särskilt riktat in sig på människor med funktionsnedsättningar.

– Man ska ta hjälp av släkt, vänner och grannar och det skapar en möjlighet för dem som inte är så nogräknade att utge sig för att vara en god granne eller att man kommer från en volontärverksamhet eller liknande, säger Jan Lundbeck på BRÅ.

Intresseorganisationer kräver nu att funktionsnedsatta enklare får rätt till ledsagare som kan hjälpa dem och på så sätt också minska riskerna för dem att råka illa ut.

 


Per Nordin
per.nordin@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!