Radikala islamister släpps fria trots säkerhetsrisk

publicerad 1 november 2019
  SVT har låtit flera radikala islamister intervjuats och uttala sig på bästa sändningtid.

  Samtliga islamister som enligt regeringens beslut på torsdagen skall utvisning kommer att släppas ur förvaret. De bedöms utgöra en fara för rikets säkerhet, men det går inte att verkställa utvisningarna eftersom de sägs vara hotade i sina hemländer, enligt SR.

  Enligt regeringen "arbetar man nu aktivt" för att undanröja utvisningshindren, men hur det skall gå till tycks ännu vara oklart. Det menar Alparslan Tügel, juridiskt ombud till en av islamisterna.

  De här länderna som det ofta handlar om är länder som ofta har stora brister i sina rättssystem. För att man skall kunna verkställa en utvisning krävs det att de länderna gör stora framsteg och jag har svårt att se hur regeringen skulle kunna bidra på ett effektivt sätt i det arbetet, säger Tügel.
  Beslutet innebär praktiskt, att samtliga sex personer, däribland de imamer som Säpo i våras pekade ut som ett säkerhetshot, fråntas sina permanenta uppehållstillstånd. De skulle även ha utvisats, men det kommer alltså inte att ske, då Migrationsöverdomstolen bedömt att personerna skulle riskera förföljelse eller tortyr.

  Säpo har dock argumenterat för att utvisningarna borde kunna gå att genomföra, om regeringen inhämtade skyddsgarantier från mottagarländerna.

  Det är en lösning som bör utforskas. Det har fungerat i andra länder, menar terrorforskaren Magnus Ranstorp.

  Ranstorp säger dock också i en intervju med Expressen, att det – trots att de sex islamisterna skall anmäla sig med jämna mellanrum hos Säpo – kan vara svårt att ha full kontroll på dem, samt att risken är stor att de nu återflyttar till sina radikala miljöer och betraktas som hjältar.

  I Ekots tidigare genomgångar har det visat sig, att det är ovanligt att personer som har fått ett utvisningsbeslut enligt lagen om särskild utlänningskontroll i praktiken faktiskt går att utvisa.

  I och med detta senaste beslut har det i endast tre av 25 fall som regeringen beslutat om de senaste 15 åren gått att verkställa utvisningen. Inte sällan rör det sig om statslösa personer eller medborgare i konflikthärdar som Syrien och Irak.

   

  Christopher Jarnvall/NB Nyhetsbyrån


   


  Liknande artiklar:

  Eftersom du läser det här…

  Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

  Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

  Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

  Tack för ditt stöd!