Coronarepressionen

Professor: Nedstängning ger inte lägre dödstal

publicerad 18 november 2020
Coronakontroll i Italien.

Lars Jonung är professor i nationalekonomi och menar att en lockdown av samhället inte leder till minskad dödlighet. Han pekar också på att om samhället stängs ner kommer coronakrisen istället att förvandlas till en total ekonomisk kris där sjukhus, skolor och andra institutioner inte längre fungerar.

Lars Jonung är mycket besviken över att åtgärder om nedstängningar av samhället genomförs trots att han menar att de saknar stöd i forskningen.

– Min förhoppning är att trots den här nya vågen så har politiker lärt sig att vi inte kan komma ur problemen genom nedstängningar, vi måste acceptera att ekonomin ska fungera så bra som möjligt och det gör den med ett minimum av nedstängningar.
Han argumenterar i skattefinansierade SVT för att en så kallad lockdown får katastrofala konsekvenser för ekonomin, men inte minskar dödstalen och att en nedstängning skulle slå hårdast mot de svagaste medborgarna i samhället, exempelvis folk med osäkra anställningar.

–Vi befinner oss fortfarande mitt uppe i pandemin. Forskningen arbetar med den data som finns,…


 


Liknande artiklar: