Privatägda tidningar kräver statliga stödinsatser för att klara coronakrisen

publicerad 23 mars 2020
- av Markus Andersson
Svensk dagspress vill ha hjälp av staten att klara coronakrisen.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


1760 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Svenska medier drabbas hårt av coronapandemin på grund av vikande annonsintäkter. För att rädda de privatägda tidningarna vill deras intresseorganisation Tidningsutgivarna nu att regeringen går in med extra stöd och pengar.

På Dagens Nyheter skriver TU att svenska tidningar har en ”samhällsviktig roll som nyhetsförmedlare och opinionsbildare” och att man nu hotas av coronaviruset och dess konsekvenser.

Uppskattningar visar att annonsintäkterna kommer att sjunka mellan 30 och 60 procent för den etablerade dagspressen, något som kommer leda till många uppsägningar och nedläggningar, detta menar TU skulle medföra ”katastrofala effekter för demokratin”.

– Mediebranschen är i kris och var det redan innan coronaviruset kom. Förra året hade vi flera konkurser. Nu är läget oerhört allvarligt: drastiskt minskade annonsintäkter skapar problem för dagspress, tidskrifter men även privatägda etermedier, säger Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert till DN.

För att den svenska demokratin och tidningarna ska säkras så kräver man nu tidsbegränsat lönestöd eller avskaffande av arbetsgivaravgift i branschen. Om staten skulle stå för 50 procent av lönekostnaden för tidningarnas journalister under en period så innebär detta en kostnad på omkring 100 miljoner i månaden som tidningarna slipper betala och som istället läggs på skattebetalarna.

Det andra förslaget är att dagstidningarna slipper betala moms. Om man blir momsbefriade så slipper man en kostnad på omkring 40 miljoner kronor i månaden.

Man vill också att hela driftstödet för 2020 betalas ut snarast, att distributionsstödet tredubblas och en fördubbling av anslaget för lokal journalistik. Man vill också att kravet på minst 55 procent egenproducerat material tas bort. Genom detta hoppas man kunna spara omkring 12 miljoner i månader.

Ytterligare önskemål är att dagspressen ska slippa samla in returpapper och att dagspressen ska ses som en samhällsviktig verksamhet, med de privilegier detta innebär.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!