Privatägda tidningar kräver statliga stödinsatser för att klara coronakrisen

publicerad 23 mars 2020
Svensk dagspress vill ha hjälp av staten att klara coronakrisen.

Svenska medier drabbas hårt av coronapandemin på grund av vikande annonsintäkter. För att rädda de privatägda tidningarna vill deras intresseorganisation Tidningsutgivarna nu att regeringen går in med extra stöd och pengar.

På Dagens Nyheter skriver TU att svenska tidningar har en ”samhällsviktig roll som nyhetsförmedlare och opinionsbildare” och att man nu hotas av coronaviruset och dess konsekvenser.

Uppskattningar visar att annonsintäkterna kommer att sjunka mellan 30 och 60 procent för den etablerade dagspressen, något som kommer leda till många uppsägningar och nedläggningar, detta menar TU skulle medföra ”katastrofala effekter för demokratin”.
– Mediebranschen är i kris och var det redan innan coronaviruset kom. Förra året hade vi flera konkurser. Nu är läget oerhört allvarligt: drastiskt minskade annonsintäkter skapar problem för dagspress, tidskrifter men även privatägda etermedier, säger Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert till DN.

För att den svenska demokratin och tidningarna ska säkras så kräver man nu tidsbegränsat lönestöd eller avskaffande av arbetsgivaravgift i branschen. Om staten skulle stå för 50 procent av lönekostnaden för tidningarnas journalister…


 


Liknande artiklar: