Polisen får allt fler ärenden från Migrationsverket

publicerad 4 maj 2018

Antalet ärenden från Migrationsverket till polisen om att verkställa ut- och avvisningar har ökat med 24 procent jämfört med motsvarande period 2017.

Antalet ärenden som överlämnats från Migrationsverket till polisen har ökat med 24 procent under årets tre första månader, visar en ny redovisning från polisen.

I nästan 80 procent av de ärenden som är möjliga att verkställa var personen avviken vid överlämnandet. Bristen på förvarsplatser har resulterat i färre verkställigheter. De verkställighetsärenden som är under handläggning består i huvudsak…





 


Liknande artiklar: